Czy istnieje dofinansowanie na rehabilitację?

Osoba niepełnosprawna wymaga najczęściej uczestnictwa w rehabilitacji, by poprawić jakość jej życia i wzmocnić pracę mięśni lub nawet przywrócić dawną sprawność. Niestety większość tego typu zajęć jest kosztowna, a ich liczba sięga nawet kilku godzin tygodniowo, by przynieść oczekiwane skutki. Czasami konieczne jest również posiadanie własnych sprzętów i narzędzi rehabilitacyjnych w domu, by osiągnąć jeszcze lepsze efekty. Jeśli ich zakup nie jest możliwy, to zawsze można skorzystać z usług, jakie oferuje m.in. wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych. Po zakończeniu użytkowania sprzęt można po prostu zwrócić. Osoby niepełnosprawne mogą również w ramach rehabilitacji korzystać z pewnych form wypoczynku określanych jako turnusy rehabilitacyjne. Częściowo są one finansowane ze środków PFRON. Uwzględniane są w tej grupie wyjazdy o charakterze: szkoleniowym, terapeutycznym, rekreacyjnym, sportowym, a także zgodnym z zainteresowaniami uczestnika czy przygotowujące go podjęcia samodzielnego funkcjonowania.

Jak pozyskać środki?

O dofinansowanie może się starać osoba o każdym stopniu niepełnosprawności: od znacznego po lekki, a także jej opiekun. Wnioski przedkładane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnym z miejscem zamieszkania konkretnej osoby. Na odpowiedź Centrum trzeba poczekać do 30 dni. Warunkiem do pozyskania funduszy jest nie tylko kompletność wniosku, ale przede wszystkim następujące warunki: orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie od lekarza, niekorzystanie z funduszu dwukrotnie w danym roku kalendarzowym, turnus organizowany przez ośrodek wpisany do rejestru zarządzanego przez wojewodę, dochody nieprzekraczające określonych, przyjętych stawek. Wysokość przekazywanych środków oraz pierwszeństwo przyznawania dofinansowania określają procedury. Pierwszeństwo mają osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby do 16 lub 24 lat niepracujące i nieuczące się z powodu niepełnosprawności. Nieprzyznanie środków w danym roku, nie przekreśla ich pozyskania w przyszłym.